"۲۸ سال از قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۶۷ گذشت، ۲۸ سال از روزهای سیاهی که طی آن با سه پرسش کوتاهِ هیـئت مرگ، جان چند هزار زندانی سیاسی گرفته شد، گذشت.تمام تلاش کانون ره‌آورد آن است که موضوعات تازه‌ای را در پیوند با کشتار زندانیان سیاسی در برنامه‌های خود به این مناسبت مطرح سازد.

در این ۲۸سال ده‌ها خاطره از این کشتار نگاشته شده، صدها یادمان برگزار و ده‌ها سند منتشر گردیده تا به هزار توی تیره و تار این...

بدین وسیله لغو اجرای نمایش «صندوق لعنت» در شهر آخن را اعلام میداریم.