اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر ١٩٤٨در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. کانون ره آورد در شهر آخن، که یکی ازمضامین اصلی فعالیتهای خود را حمایت از فعالیت های حقوق بشری در ایران قرار داده است،  

در این ۲۸سال ده‌ها خاطره از این کشتار نگاشته شده، صدها یادمان برگزار و ده‌ها سند منتشر گردیده تا به هزار توی تیره و تار این...