برای یادبود، برای یادآوری و برای فراموش نکردن و  بررسی چرایی کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ یک بار دیگر در سالروز این فاجعه تاریخی جمع می شویم.

بدین وسیله لغو اجرای نمایش «صندوق لعنت» در شهر آخن را اعلام میداریم.

جنبش زنان ایران در این راه دشوار و پُرسنگلاخ به حمایت همه آزادیخواهان جهان نیاز دارد. کانون ره‌...