نوروز 1395را جشن می گیریم

مطابق هرسال کانون ره اورد جشن نوروز را با هموطنان ایرانی در آخن و حومه برگزار میکند.

امسال جشن خود را در روز شنبه هفتم فروردین مطابق با 26 ماه مارس در سالن Haus Der Evangelische Kirche در مرکز شهر آخن خیابان پشت آناشوله از ساعت هفت (19) بعد از ظهربرگزار میشود.

  پرویز خواننده خوش صدا از شهر دوسلدورف برای ما هنرنمایی میکنند. غذاهای گرم هم از بامبی برای شما تدارک دیده شده است که با قیمت مناسب عرضه میگردد.