نوامبر 2013

مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به تحلیل آماری میزان و انواع مراجعات به مرکز صدای یارا (انجمن حمایت از حقوق کودکان) طی ماه‌های شهریور و مهر پرداخت و تصریح کرد: افراد در مدارس و تمام مراکز آموزشی، بهداشتی و مکان‌های عمومی ‌باید در صورت ملاحظه هرگونه موارد غیرعادی در کودکان به لحاظ جسمی ‌و روحی، نسبت به موضوع حساس شده و مراتب را با خانواده کودک در میان گذاشته و در صورت عدم رسیدگی خانواده، با انجمن حمایت از حقوق کودکان تماس بگیرند.

يک منبع موثق به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که يکسال پس از مرگ ستار بهشتی آنها از وجود يک نظريه پزشکی قانونی مطلع شدند که بر اساس اين نظريه ستار بهشتی به طور قطعی بر اثر خونريزی ريه، کبد، کليه و مخچه فوت کرده است.

ما امضا کنندگان این بیانیه علیه این جنایت اعلام جرم می کنیم و تمام وجدانهای بیدار در داخل و خارج از کشور را به پشتیبانی از حرکتی عمومی فرا می خوانیم. امید داریم که همه کسانی که حرمت انسان را پاس می دارند، برای توقف کشتار و عقب نشاندن جمهوری اسلامی به هر شکل که میتوانند وارد یک کارزار مشترک شوند.

 

"شیرکو معارفی تا لحظه انتقال به محوطه‌ سربسته سالن ملاقات در جریان اجرای حکم خود قرار نداشت و تنها زمانی که طناب دار را مشاهده کرد فهمید که حکم وی اجرا خواهد شد."