سپتامبر 2014

کانون  ره‌آورد موضوع امسال این مراسم را، که در تاریخ سیزدهم سپتامبر برگزار شد، به مسئله تأثیر کشتارهای دهه‌ی ۶۰ و به‌ویژه تابستان ۶۷ بر جامعه‌ی سیاسی ایران اختصاص داده بود. آقایان تقی رحمانی، فواد تابان و امید منتظری سخنرانان این برنامه بودند. بخش هنری به عهده هنرمند جوان حسام بود.

بیش از سه دهه از سرکوبهای اوایل دهه شصت و ٢٦سال از کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال ٦٧ می گذرد. و ما بار دیگر به رسم هر سال دراینجا دور هم جمع شده ایم تا ضمن اعتراض به این کشتارها یاد کسانی را گرامی بداریم که داشتن عقایدی متفاوت با حاکمان رژیم اسلامی ایران را با بهای گران زندگانی خویش پرداختند.

همانگونه که جنايات هولوکاست فراموش شدنی نیست، کشتار زندانيان سياسی در دهه‌ی ۶۰ و قتل عام آن‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ نیز نباید از خاطره‌ی تاریخی ما زدوده شود. نگذاريم گرد فراموشی به روی یاد اين عزيزان پاشيده شود. با شرکت خود در مراسم اين روز ياد و خاطره‌ی آن‌ها را گرامی می‌داريم.