نوامبر 2015

پیشینه شاهنامه /محسن بنایی/آخن/ره آورد/فرهنگی

در روز چهاردهم نوامبر کانون ره آورد در شهر آخن با دعوت از محسن بنایی، برنامه‌ای را برگزار کرد که در آن به پیشینه شاهنامه و تأثیرات آن بر فرهنگ و ادبیات ایران پرداخته شد.

 

Das vorliegende Foto zeigt den Innenhof meines Elternhauses am Abend des 22. November 1998. Es

ist eine schwarz-weiß-Aufnahme aus einer von oben schauenden Perspektive.

 

عکس، حیاط خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر را نشان می‌دهد در شب یکم آذر سال ۱۳۷۷. سیاه و سفید است و به مکانِ واقعه از بالا نگاه می‌کند. زاویه‌ی دید دوربین را که پی بگیری به ایوان خانه می‌رسی....