مارس 2016

بدین وسیله لغو اجرای نمایش «صندوق لعنت» در شهر آخن را اعلام میداریم.

مطابق هرسال کانون ره اورد جشن نوروز را با هموطنان ایرانی در آخن و حومه برگزار میکند.

امسال جشن خود را در روز شنبه هفتم فروردین مطابق با 26 ماه مارس در سالن Haus Der Evangelische Kirche در مرکز شهر آخن خیابان پشت آناشوله از ساعت هفت (19) بعد از ظهربرگزار میشود.

«زن و قدرت سیاسی»؛ گزارشی از مراسم روز زن در آخن

امسال هم کانون ره‌آورد همراه با کارگاه فرهنگ‌ها، دفتر برابری حقوق شهرداری آخن و دانشگاه آخن مراسمی در بزرگداشت روز جهانی زن برگزار کرد.