سپتامبر 2016

کنسرت حمید عسکری خواننده موسیقی پاپ با ارسال نامه‌ای از سوی مدیر ارشاد شهرستان بهشهر و به دلیل شهادت یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس لغو شد.

از مرکز "مادر بزرگ‌های میدان مایو" که خارج شدم، در حالی‌ که صدای آیت الله منتظری در گوشم طنین انداز بود ـ که عده ای از جمله وزیر دادگستری فعلی (پورمحمدی) را جنایتکار می نامید ـ با خود اندیشیدم، حال که پس از گذشت سی‌ سال هنوز هم حکومتیان حاضر به بیان حقایق نبوده و نمی خواهند محل دفن جوانانمان را نشان دهند، آیا نباید با کمک خانواده‌‌هایی که نشانی‌ از محل دفن فرزند خود ندارند بانک D.N.A تشکیل داد؟

"۲۸ سال از قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۶۷ گذشت، ۲۸ سال از روزهای سیاهی که طی آن با سه پرسش کوتاهِ هیـئت مرگ، جان چند هزار زندانی سیاسی گرفته شد، گذشت.تمام تلاش کانون ره‌آورد آن است که موضوعات تازه‌ای را در پیوند با کشتار زندانیان سیاسی در برنامه‌های خود به این مناسبت مطرح سازد.

در این ۲۸سال ده‌ها خاطره از این کشتار نگاشته شده، صدها یادمان برگزار و ده‌ها سند منتشر گردیده تا به هزار توی تیره و تار این واقعه که همچنان نیت تعمدانه‌ای به تاریک ماندن و فراموشی آن اصرار می‌ورزد پرتو افکند.