مارس 2017

گزارش روز جهانی زن درسایت بی بی سی

انجمن فرهنگی ره آورد در شهر آخن آلمان با یاری چند نهاد دیگر فرهنگی و دانشگاهی این شهر شنبه شب چهارم ماه مارس با عنوان آیا خوانندگی می‌تواند گناه باشد؟ به استقبال روز زن رفت.

 

مرگ ویدا حاجبی در آستانه بهار پیوستن جان شیفته‌اش به طراوت زندگی است.

 

ما - کانون ره آورد - معتقدیم که مسئله ممنوعیت تک‌خوانی زنان و محدودیت پخش آواز زنان، جدا از دیگر تبعیض‌های قانونی علیه زنان در ایران نیست و یکی از شاخص‌ترین وجوه حرکت مدنی به‌سوی دموکراسی را رفع تبعیض از زنان، از جمله رفع تبعیض آن‌ها در عرصه موسیقی می‌دانیم.