بیانیه کانون ره اورد آخن .آلمان به مناسبت ٢٦مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧

بیش از سه دهه از سرکوبهای اوایل دهه شصت و ٢٦سال از کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال ٦٧ می گذرد. و ما بار دیگر به رسم هر سال دراینجا دور هم جمع شده ایم تا ضمن اعتراض به این کشتارها یاد کسانی را گرامی بداریم که داشتن عقایدی متفاوت با حاکمان رژیم اسلامی ایران را با بهای گران زندگانی خویش پرداختند.

هدف ما جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن این دهه دهشتبار است. چرا که از یکسو چند و چون و گستردگی واقعی این قتل عامها هنوز بطور کامل و دقیق روشن نشده و از سوی دیگر مسئولین و مجریان این کشتارها همچنان در پستهای بالای حکومتی برای مخالفان فکری و سیاسی خویش خط و نشان می کشند.

این امر بخوبی روشنگر این واقعیت است که چنین جنایاتی تنها به گذشته ایی نسبتا دور تعلق ندارند. آنچنانکه قتلهای دهه هفتاد معروف به قتلهای زنجیره ایی وماجرای کهریزک و سرکوب معترضین به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در سال  ٨٨ و ریختن خون دهها جوان بیگناه به روشنی نشان داد تا در بر این پاشنه میچرخد، وقوع چنین جنایاتی نه تنها ممکن بلکه محتمل و حتی قطعی خواهد بود .

واقعیت این است که هنوز هم بعد از گذشت سالها و با وجود تلاش خانواده های قربانیان و فعالان مدنی وحقوق بشری در راستای افشای این جنایات همچنان بخش بزرگی از جامعه ایران از وقوع این کشتارها بدرستی آگاه نیست. حتی برخی از کسانی که خود در آن سالها صاحب پستهای حکومتی در رده های مختلف بودند ولی در سالهای اخیر مورد پیگرد و سرکوب قرار گرفته اند، تا کنون حاضر نشده اند سرکوبها و جنایات صورت گرفته در این دهه سیاه و مسئولیت نظام جمهوری اسلامی در این رابطه را با صراحت محکوم نمایند.

این امر مسئولیت ما وهمه مخالفان خشونت و سرکوب وطرفداران حقوق انسانی را در جهت افشای این جنایات سنگین تر مینماید. چرا که شرط اولیه جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تبدیل این موضوع به بخش جدایی نا پذیری از حافظه تاریخی ایرانیان و قرار دادن آن در جایگاه یک فاجعه ملی است.

سنگینی بار این کارزار مداوم و پی گیر بیش وپیش از همه  بر دوش بازماندگان جان باختگان این دهه های خوتبار قرار دارد. تلاش در راستای جلوگیری از اجرای طرحهای حکومت برای از بین بردن آثار این جنایات از طریق تخریب خاوران و پی گیری دادخواهی در مجامع بین المللی از سوی آنان همگی در این چارچوب می گنجند. ایستادگی و پایداری در مقابل فشارها و مانع تراشی های عوامل حکومتی باعث شد، که امسال جمع هر چند محدودی از خانواده ها و وابستگان بخاک خفتگان خاوران بتوانند بدون مزاحمت های هر ساله ماموران لحظاتی را بر مزار بی نشان عزیزان خود بگذرانند.

این کار زار و تلاشهای خانواده ها همواره مورد تائید و پشتیبانی کانون ما بوده و در آینده نیز خواهد بود. خانواده ها و باز ماندگان این بخاک خفتگان برای پیگیری و پیشبرد امر دادخواهی خود به پشتیبانی تک تک ما نیاز دارند. این عرصه را خالی نگذاریم و در پشتیبانی از این عزیزان کوتاهی نکنیم.

کانون ره آورد آخن /آلمان 

شهریور ١٣٩٣

سپتامبر ٢٠١٤