«همه ما» و نه «آن ها» - گزارش «روز اينتگراسيون» در آخن

اولين تجربه برگزاری «روز اينتگراسيون» در شهر آخن روز يکشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶ عملی شد. در اين روز که با استقبال خوب خارجيان مقيم آخن مواجه شد؛ نزديک به ۵۰ انجمن و کانون خارجی و آلمانی، با برپايی غرفه های اطلاعاتی، ارائه کارهای هنری و پذيرايی با غذاهای متنوع شرکت داشتند.

اولين تجربه برگزاری «روز اينتگراسيون» در شهر آخن روز يکشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶ عملی شد. در اين روز که با استقبال خوب خارجيان مقيم آخن مواجه شد؛ نزديک به ۵۰ انجمن و کانون خارجی و آلمانی، با برپايی غرفه های اطلاعاتی، ارائه کارهای هنری و پذيرايی با غذاهای متنوع شرکت داشتند.

مدرسه بزرگ Geschwister Scholl-Gymnasium در شرق آخن، جايی که يکی از مناطق خارجی نشين شهر محسوب می شود، محل برگزاری اين جشنواره بود.

اين نخستين تجربه، از سوی آرمين لاشت، وزير اينتگراسيون استان «نورد راين وست فالن» و دکتر يورگن ليندن، شهردار آخن مورد حمايت قرار گرفت و از هفته ها پيش، پوسترهای آن در گوشه و کنار شهر و به ويژه در مراکز آموزشی، مشاهده می شد.

«کانون ره آورد» و همچنين «مدرسه ايران» در شهر آخن نيز در اين مراسم فعالانه شرکت جستند. کانون ما با اين که مدت کوتاهی پيش از برگزاری اين روز به اين مراسم دعوت شده بود، عليرغم محدوديت زمانی، با تلاش همکاران دو ميز اطلاعاتی و غذای ايرانی را بر پا کرده بود.

بر ميز اطلاعاتی کانون علاوه بر معرفی کانون به زبان های آلمانی و ايرانی و نمايش اسلايدهايی از آثار تاريخی و مناظر ايران بر روی صفحه کامپيوتر و با همراهی موسيقی ايرانی، کتاب های تازه ای در رابطه با ايران به زبان آلمانی، به فروش رسيد. از اين ميان می توان به کتاب خاطرات شيرين عبادی، کتاب های دو مولف آلمانی از تجربه های مثبت زندگی خود در ايران و آخرين کتاب بهمن نيرومند در مورد مسائل هسته ای ايران، نام برد. مراجعه کنندگان به اين غرفه بيش از هر چيز مايل به کسب اطلاعاتی درباره ايران، مناظر و آب و هوای آن و همين طور مسائل مربوط به پرونده هسته ای ايران بودند.


ميز اطلاعاتی کانون ره آورد در مراسم

به ابتکار همکاران در کانون، پانلی نيز در کنار ميز اطلاعاتی قرار داده شده بود که در آن هر بازديد کننده می توانست نظر شخصی خود را درباره مشخصات يک اينتگراسيون موفق بنويسد. مسئولين برگزاری مراسم، شرکت کنندگان و روزنامه نگاران از اين ابتکار کانون استقبال شايانی کردند و ده ها نفر نظرات خود را در اين باره نوشتند. «اجتناب از پيش داوری»، «رواداری در رابطه با فرهنگ های ديگر»، «تحصيلات و شغل خوب»، «احساس تساوی حقوق کردن، خودی بودن، نه بيگانه»، «اين که بگوييم "همه ما" و نه "آن ها"»، «وقتی کسی از من نپرسد اهل کجايی»، «تربيت متقابل»، «گفتگو از موضع مساوی» و... از جمله ده ها اظهار نظر بازديدکنندگان بر پانل «کانون ره آورد» بود. از سوی کانون اين طومار نظرات در انتهای مراسم به مسئولين برگزاری تقديم شد. Aachener Nachrichten، روزنامه معروف شهر نيز در گزارش خود از اين جشنواره، عکس اصلی گزارش را به اين پانل اختصاص داد.


پانل نظرخواهی کانون مورد استقبال بازديدکنندگان قرار گرفت

همکاران ديگر کانون بر ميز دوم که در فضای باز قرار داشت به ارائه غذای ايرانی که با تلاش زنان کانون تهيه شده بود، پرداختند.

هموطنان ديگر ما در «مدرسه ايران» نيز با همکاری خانواده های ايرانی ميز رنگينی از غذاهای کشورمان را عرضه کردند که مورد توجه حاضرين قرار گرفت.

 

در «روز اينتگراسيون» برنامه های متنوعی به طور همزمان در اتاق ها و سالن های گوناگون اجرا می شد. علاوه برانبوه جمعيت در فضای باز و در اطراف ميزهای غذا و همچنين امکانات بازی و سرگرمی کودکان در آن جا، در سالن اصلی مراسم، برنامه های مختلف هنری و به ويژه رقص و پايکوبی از کشورهای گوناگون به اجرا گذاشته می شد. برنامه های اين سالن از ساعت ۱۱ صبح تا ۶ عصر ادامه داشت و در آن رقصنده ها و هنرمندانی از آفريقا، آمريکای لاتين، بوسنی و هرزگوين، صربستان، ايران و... برنامه های خود را ارانه دادند.

 

 


دو تصوير از اجرای رقص کشور بوسنی و هرزگوين


رقص گروه آفريقايی

 

دختران ايرانی از سوی «مدرسه ايران» شهر آخن، يکی از برنامه های رقص خود را به اجرا درآوردند و مورد تشويق تماشاگران قرار گرفتند. در همين سالن اصلی، نمايشگاه کوچکی از تابلوهای گرافيتی نوجوانان خارجی نيز برپا بود.

 

 


دو تصوير از گروه رقص دختران ايرانی

 

در اتاق های جانبی نيز برنامه های متنوعی برگزار می شد. در اتاقی زن شاعری از روسيه اشعار خود را به زبان آلمانی و روسی دکلمه می کرد و نوازنده پيانو، همراه با خواننده ای، در ميان اشعار، ترانه های اين کشور را اجرا می کردند. در اتاقی ديگر جامعه هندوها به يوگا و مديتاسيون می پرداختند. در مکانی ديگر بساط شطرنج برقرار بود. در سالنی فيلم های ولفگانگ کوست، فيلمساز آخنی در رابطه با اينتگراسيون به نمايش درمی آمد. موسيقی درويشان ترکيه نيز در سالنی ديگر برگزار می شد و... در هر گوشه و کناری برنامه ای برای آشنايی با فرهنگ های ديگر در جريان بود.


شاعر روس از انتشار نخستين روزنامه
روسی در آخن خبر داد

بخش جدی تر مراسم به سه ميزگرد در رابطه با مسائل اينتگراسيون اختصاص داشت. در اين ميزگردها، ابتدا دو آلمانی و دو خارجی از ساکنان منطقه شرق آخن تجارب خود را از همزيستی شان در اين منطقه بيان کردند و در آن انتقاداتی را نيز از مسئولين شهری در عدم ياری به همزيستی شهروندان با مليت های گوناگون، طرح نمودند. در ميزگرد ديگر، مسئولين نهادها و ارگان هايی که به شکلی با خارجيان و پناهندگان در ارتباط هستند به نحوه کار خود و مشکلات موجود در اين زمينه پرداختند. در ميزگرد سوم مسئولين احزاب سياسی در شهر آخن درباره مسئله اينتگراسيون در سطح شهر آخن بحث و گفتگو کردند. مجری اين ميزگردها، رالف آلگاير، يکی از اعضای هيئت تحريريه روزنامه Aachener Nachrichten بود.

ضمن قدردانی از کانون ها، انجمن ها و شرکت کنندگان، با اجرای ترانه جهانی «We are the world» و با به روی دست گرفتن توپ بزرگی با نقش کره زمين، «روز اينتگراسيون» به پايان رسيد. اگر چه بازديدکنندگان اين مراسم را بيشتر خارجيان ساکن آخن تشکيل می دادند؛ اجرای اين مراسم و بازتاب آن در رسانه ها را می توان موفقيت آميز توصيف کرد. به اميد اين که در سال های آينده ضمن حساس تر کردن ذهن شهروندان آلمانی نسبت به اين موضوع شاهد حضور بيشتر آنان در اين گونه مراسم باشيم. اينتگراسيون معضلی جدی در جامعه آلمان است و توجه بيشتر به اين مسئله، حائز اهميت و تلاش جدی است.