آثار صادق هدايت و کتاب «زوال کلنل» مجوز نگرفته‌اند

معاونت امور فرهنگی در پی انتشار خبر اعطای مجوز به آثار صادق هدايت و همچنين «زوال کلنل» محمود دولت آبادی در برخی از رسانه‌ها توضيحاتی را منتشر کرد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) ـ روابط عمومی معاونت امور فرهنگی طی اعلامی عمومی صدور مجوز انتشار برای آثار صادق هدايت و کتاب «زوال کلنل» محمود دولت‌آبادی را تکذيب کرد.

به گزارش ايلنا؛ روابط عمومی معاونت امور فرهنگی در پی انتشار خبر اعطای مجوز به آثار صادق هدايت و همچنين «زوال کلنل» محمود دولت آبادی در برخی از رسانه‌ها توضيحاتی را منتشر کرد.

اين گزارش ضمن تکذيب انتشار اين آثار به اطلاع می‌رساند تاکنون مجوزی در اين خصوص از سوی اداره کل کتاب و توسعه کتابخوانی منتشر نشده است.

همچنين از تمامی رسانه‌های کشور درخواست می‌شود که اخبار و اطلاعات در اين باره را از منابع رسمی(معاونت امور فرهنگی) دريافت کنند.