آمار «ايدز» کودکان کار ۴۵ برابر افراد عادی

شرق: معاون بهداشتی وزير بهداشت به تشريح عوامل مخاطره‌آميز سلامت افراد جامعه پرداخت و بيماری‌های واگيردار، غيرواگير، آسيب‌های اجتماعی و هزينه‌های کمرشکن سلامت را چهار عامل تهديد سلامت شهرنشينان خواند. «علی‌اکبر سياری» در همايش هفته سلامت، بيماری‌های واگيردار، غيرواگير، آسيب‌های اجتماعی و هزينه‌های کمرشکن سلامت را چهار عامل تهديد سلامت شهرنشينان خواند و گفت: «ميزان ايدز در کودکان کار و خيابان ۴۵برابر افراد ديگر است. در مجموع با خودمراقبتی می‌توان از اين عوامل دوری و سلامت را تامين کرد.»
سياری بيماری‌های غيرواگير را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اين بيماری‌ها به سه عامل خطر شامل تحرک، عادات غذايی و مصرف سيگار باز می‌گردند که تمام اين عوامل در اختيار ما هستند. ۲۶ميليون ايرانی دچار اضافه وزن و چاقی هستند که بيماری‌هايی نظير ديابت، فشار خون، چربی خون و مرگ زودرس قلبی از عوارض آن است. سالانه ۹۱هزارنفر به علت سکته قلبی و ۴۳هزارنفر نيز به علت سکته‌ مغزی جان خود را از دست می‌دهند اين در حالی است که ۸۰درصد اين موارد با خودمراقبتی قابل پيشگيری است.»به گفته معاون وزير بهداشت، ۵/۵ميليون ايرانی سيگاری هستند. روزانه ۷۰ميليارد نخ سيگار به ارزش ۱۰ميلياردتومان هزينه می‌شود، اين در حالی است که سيگار عوارضی نظير آسم، فشار خون، سرطان ريه و... را به‌دنبال دارد و دولت و مردم بايد هزينه‌های آن را بپردازند. وی با اعلام اينکه ۸۸درصد مردم يعنی ۴۸ميليون‌نفر روزانه پنج‌واحد ميوه و سبزی مصرف نمی‌کنند، افزود: «اين در حالی است که ميوه و سبزی عامل سلامت افراد است.»سياری، آلودگی هوا را يکی از معضلات کشور خواند و افزود: «در سال ۹۱ تنها پنج‌درصد روزهای تهران هوای پاک داشت. ۷۰هزار خودرو فرسوده و خارج از استاندارد در تهران تردد می‌کند. اين در حالی است که هر خودرو فرسوده سه برابر خودرو استاندارد آلودگی هوا ايجاد می‌کند. در مجموع در هر يک ساعت دو تهرانی به‌دليل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. چه کسی مسووليت اين امر را می‌پذيرد؟» وی در عين حال مساله اعتياد و موادمخدر در جوانان و نوجوانان را يادآور شد‌ و افزود: «جوانان و نوجوانان ما در معرض روانگردان‌ها و شيشه هستند. اين در حالی است که مصرف چنين موادی رفتارهای پرخطر نظير قتل، خودکشی، رفتار جنسی مخاطره‌آميز، ايدز، هپاتيت و... را به دنبال دارد. در اين زمينه مشکل کشور ما مساله ايدز و اعتياد تزريقی است. تمام اين موارد با خودمراقبتی قابل کنترل است.»از سوی ديگر در ادامه اين برنامه وزير بهداشت با اعلام فقدان پزشک در ۵۰درصد روستاهای کشور و برنامه‌های جديد برای نوسازی شبکه بهداشت و رفع کمبود پزشک گفت: «از ۱۰هزارميليارد تومان اعتبار جديد نظام سلامت هشت‌هزارميلياردتومان را به بيمه‌ها می‌دهيم.» قاضی‌زاده‌هاشمی ادامه داد: ۵۵۰بيمارستان دولتی داريم که مردم برای ارايه خدمات درمانی مخصوصا در مناطق محروم علاوه بر ۱۰درصد هزينه بستری، ۳۷درصد هزينه‌های بالای دارو و تجهيزات پزشکی را از جيب می‌دهند. وزير بهداشت گفت: ۵۰درصد روستاهای ما بدون پزشک هستند و در شهرها نيز پزشک کم داريم که قرار است تا پايان سال تا حدودی اين کمبودها برطرف شود.