امروز مراسم نوزدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی ايران برگزار می شود

ورنر کولهاور در باره اعدام های اخير در ايران گزارشی ارائه خواهد داد و محمدرضا نيکفر سخنانی را در مورد چرايی لغو حکم اعدام ايراد خواهد نمود.
اين برنامه با موسيقی ايرانی، نمايش اسلايد و نمايش فيلم همراه خواهد بود.

 

سازمان های مختلف آلمانی، عفو بين الملل، نهاد جايزه صلح آخن و انجمن فوروم يک جهان، از اين مراسم پشتيبانی به عمل آورده اند.
اسلايد و فيلم در ساعت ۱۶، پس از ورود به سالن نمايش داده خواهند شد.
برنامه به زبان آلمانی اجرا خواهد شد.

محل برگزاری:
KHG Aachen, Pontstr. 74-76
52062 Aachen

تاريخ برنامه: يکشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۰۷
ساعت ورود به سالن ۱۶ و ساعت شروع سخنرانی ۱۷ خواهد بود.

شرکت در اين مراسم رايگان است.
از عموم هموطنان دعوت می کنيم که در اين مراسم شرکت کنند.

کانون ره آورد – آخن – آلمان
kanoon@rahaward.org
www.rahaward.org

پوستر برنامه را در زير و همچنين در ستون سمت راست سايت ره آورد مشاهده می کنيد. با کليک روی تصوير ستون سمت راست می توانيد مشخصات برنامه را در قطع بزرگ ببينيد.