با تخريب خاوران جنايات هولناک دهه ۶۰ پاک نمی شود!اطلاعیه کانون ره اورد

خاوران/کانون ره اورد /اطلاعیه
به روز رسانی: یکشنبه 29 دی 1387 [2009.01.18]

با تخريب خاوران جنايات هولناک دهه ۶۰ پاک نمی شود!

 

طبق گزارش های رسيده از ايران، ماموران جمهوری اسلامی در فاصله‌ ٢٠ تا ٢٧ دی ماه ١٣٨٧ گورهای فردی و جمعی خاوران را با بولدوزر ويران کرده‌اند و سپس با ريختن خاک نرم درسطح زمينِ صاف گشته، به درخت کاری در اين تنها گورستان شناخته ‌شده جان ‌باختگان کشتار بزرگ تابستان ١٣٦٧ و نيز دگرانديشانی که در دهه ۶۰ به دست آمران و عاملان حکومت ايران کشته ‌شده‌اند، برآمده اند.

خاوران، نماد روشن نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در طول دهه دهشتناک ۶۰ است؛ نمادی که هر سال بازماندگان جان باختگان، با برگزاری مراسم يادبود عزيزان از دست رفته خود در اين مکان، با وجود تمامی فشارها و تضييقات موجود، سعی در زنده نگه داشتن آن داشته اند. آن ها در تلاشی بی وقفه، با فراموشی اين کشتارهای وسيع به نبرد برخاسته اند تا دادخواهی عادلانه خود را به گوش هموطنان خود و انساندوستان جهان برسانند.

از سوی ديگر در طول بيست سال گذشته، جمهوری اسلامی ايران هيچ گاه نه تنها مسئوليت مستقيم خود در اين کشتارها را نپذيرفته است بلکه به هر روش و شيوه ممکن سعی در فراموشی و ناديده گرفتن مطلق اين وقايع ضدبشری دارد.

گذشت ۲۰ سال از کشتار وسيع زندانيان سياسی ايران و با وجود اين، مطرح شدن هر چه بيشتر اين واقعه غيرانسانی در ميان مردم و نهادهای مدافع حقوق بشر، نشان می دهد که تلاش حکومت ايران به منظور انکار و فراموشی اين جنايات به نتيجه نرسيده است.

اطلاعيه سازمان عفو بين الملل در تابستان گذشته به مناسبت بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی ايران و مسئول دانستن مقامات جمهوری اسلامی ايران در اين قتل عام، نمونه بارزی از ناکامی حکومت ايران در انکار مطلق اين کشتار است.

تخريب کنونی خاوران از همين زاويه قابل بررسی است. جمهوری اسلامی با طرح وسيع تر اين جنايات در ميان مردم و نهادهای مدافع حقوق بشر و ناکامی خود در فراموشی وجدان های بشری، برای نابودی کامل نشانه های اين کشتار دست به چنين اقدامی زده است.

کانون ره آورد – آخن از همه مدافعين ايرانی حقوق بشر درخواست می کند تا با اقدامی يگانه و گسترده، نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را از اين موضوع آگاه کرده و اعتراض مشترک خود نسبت به تخريب خاوران توسط جمهوری اسلامی را ابراز دارند. ما از چنين اقدام گسترده و مشترکی استقبال می کنيم.

تلاش ما عليه «فراموشی» خاوران نه به منظور انتقام و کاشتن بذر کين، که در جهت روشن شدن کامل چگونگی اين قتل های سياسی و محاکمه عادلانه آمران و عاملان هولناک ترين جنايت های تاريخ معاصر ايران است. اين کوشش در راستای منزلت بخشيدن به حقوق انسانی صورت می گيرد و عليه گسترش خشونت، کينه و انتقام است.

کانون ره آورد – آخن – آلمان
يکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۸۷
۱۸ ژانويه ۲۰۰۹