بیستمین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن

بیستمین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن با عنوان «موزاییک فرهنگ ها» از تاریخ 5 تا 10 نوامبر.افسانه ببر کار صدرالدین زاهد که چندی پیش در شهر آخن به روی صحنه رفت از جمله تاترهایی است که در این فستیوال اجرا خواهدشد.