"جشن جهان" امسال با حضور کانون ره آورد برگزار شد

"جشن جهان" امسال با حضور کانون ره آورد برگزار شد

 

شنبه ۱۹ آگوست ۲۰۰۶ "جشن جهان" ( Weltfest) در شهر آخن و در Stadtpark برگزار شد. اين جشن تقريبا هر سال با کوشش گروه Eine Welt Forums Aachen، يکی از NGOهای شهر آخن، بر پا می شود. جشن های دوره های قبلی در Katschhof، يکی از ميادين مرکزی آخن برگزار می شد و استقبال چشمگيری نيز از آن به عمل می آمد. امسال به دليل دوری مکان برگزاری از مرکز شهر و همچنين برپايی جشن های مختلف در سطح شهر و نيز مسابقه فوتبال بوندسليگا بين تيم های آلمانيا آخن و شالکه در استاديوم تيولی آخن؛ ميزان استقبال مردم چندان قابل توجه نبود. با اين حال دست اندرکاران و مطبوعات شهر، آن را موفقيت آميز خواندند. موضوع اصلی جشن امسال "ورزش" بود.

۳۵ غرفه از کشورهای مختلف با ارائه محصولات، مطبوعات، کتاب ها و غذاهای کشور خود در اين جشن شرکت داشتند. از ايران، کانون ما (کانون ره آورد) و مدرسه ايرانی غرفه داشتند.
کانون ره آورد طبق برنامه ريزی قبلی با محور قرار دادن موضوع ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها غرفه خود را برپا کرده بود. نمايش تصاويری از اعتراضات زنان نسبت به ممنوعيت حضور در ميادين ورزشی و پخش اطلاعيه هايی در اين رابطه گوشه ای از کار همکاران "ره آورد" بود.
پخش موسيقی ايرانی، ارائه کتاب های جديد در رابطه با مسائل ايران به زبان آلمانی، از جمله کتاب های جديد شيرين عبادی و بهمن نيرومند و همچنين فروش غذاهای ايرانی بخش های ديگری از فعاليت ما بود.
همکاران و دوستان کانون ره آورد با تی شرت های يکدست به رنگ های سبز و آبی که بر روی آن های مطالباتی از جمله لغو حکم اعدام، آزادی کليه زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات، آزادی بيان، برابری زن و مرد و... نقش بسته بود با مراجعين به غرفه به گفتگو می نشستند.
غرفه مدرسه ايرانی که غرفه ای مستقل بود نيز به فروش غذاهای مختلف ايرانی پرداخت که درآمد حاصل از آن قرار است از سوی اين مدرسه برای ياری به کودکان بازمانده از زلزله بم صرف شود.
غرفه های ديگر از عفو بين الملل، يونيسف، گرين پيس، اتيوپی، انجمن دوستی با کوبا، اندونزی، بورکينا فسو و... نيز حضور داشتند.
آستريد اشتروبله، شهردار آخن و برگزار کنندگان، جشن را ظهر شنبه افتتاح کردند. اشتروبله طی سخنانی برپايی اين جشن را جزو افتخارات شهر خواند که گروه های مهاجر را گرد هم می آورد. وی اظهار داشت به همين شکل ادامه دهيد تا فرهنگ های گوناگون جهانی با اين کار شناسانده شوند.
در بخش های جنبی اين جشن علاوه بر ايجاد کارگاه نقاشی و گريم کودکان، نمايش سيرک برای کودکان و تومبولا، برای نخستين بار مسابقه فوتبال کوچکی نيز برگزار گرديد که طی آن تيم فوتبال يکی از مدارس آخن اول شد.

هنگام غروب بخش فرهنگی جشن امسال آغاز شد و در آن گروه های موسيقی و رقص از کشورهای مختلف به هنرنمايی پرداختند.
عليرغم اعلام "ورزش" به عنوان موضوع اصلی امسال، به جز غرفه کانون ره آورد تقريبا هيچ غرفه ديگری به "ورزش" نپرداخته بود.
در حول و حوش جشن امسال کانون ره آورد توانست به ايجاد ارتباط با گروه های ديگر در زمينه اينتگراسيون بپردازد. همچنين در فرصت کوتاهی گفتگويی نيز با يکی از نشريات شهر آخن صورت گرفت که اميدواريم منتشر شود.