ديدار ما در "جشن جهان" شهر آخن - غرفه کانون ره آورد

ديدار ما در "جشن جهان" شهر آخن - غرفه کانون ره آورد

 

شنبه ۱۹ آگوست ۲۰۰۶ "جشن جهان" ( Weltfest) در شهر آخن و در Stadtpark برگزار می شود. اين جشن به همت گروه Eine Welt Forums Aachen، يکی از NGOهای شهر آخن، بر پا می شود.

اين جشنواره که بر اساس سنت چندين ساله در هوای آزاد برگزار می شود پيش از اين در Katschhof، مرکز شهر آخن به اجرا در می آمد؛ اما امسال مکان آن به Stadtpark تغيير يافته است.

نخستين دوره "جشن جهان" در سال ۱۹۸۷ برگزار گرديد. در دوازده دوره گذشته هر سال يک موضوع محور برنامه های اين جشنواره قرار گرفته است و امسال نيز "ورزش و جهان سوم"

موضوع اصلی برنامه های آن است. کانون ره آورد - آخن نيز که در چند دوره گذشته اين جشن حضور داشته، به ياری دوستان در اين جشنواره، غرفه ای به پا خواهد کرد و در آن علاوه بر

غذای ايرانی، کتاب هايی به زبان آلمانی درباره ايران و همچنين موسيقی ايرانی، نمايشگاه عکس کوچکی از مسئله ورود زنان به ورزشگاه های ايران، ارائه خواهد کرد. هموطنان می توانند

با حضور خود در اين غرفه در جشن ما سهيم شوند. مشتاق ديدارتان خواهيم بود. (بروشور جشنواره و اطلاعات لازم در باره آن را، به زبان آلمانی در زير می بينيد.)