روایت تکان دهنده از فروش کلیه در ایران

آفتاب :
 

 تازه ترين آمارهای وزارت بهداشت گويای آن است که در کشور بيش از ۵۰ هزار نفر دچار نارسايی کلوی هستند که از اين تعداد نزديک به ۲۷ هزار نفر هفته ای سه بار بايد دياليز شوند. بر اساس همين آمارها سالانه ۵ تا ۶ هزار نفر به اين تعداد افزوده می شود که تا سال ۱۴۰۰ اين تعداد به ۹هزار نفر خواهد رسيد.

آمار رو به افزايش نارسايی کليوی در کشور و بيماران نيازمند به کليه سال ها است که زمينه ساز بوجود آمدن بازار غير قانونی خريد و فروش کليه و کلاهبرداری و سودجويی برخی افراد شده است.

در اين ميان وزارت بهداشت اعلام کرده است در سال ۹۴ قصد دارد با ايجاد شبکه فراهم آوری به منظور ثبت اطلاعات و آمار اهدا کنندگان و نيازمندان پيوند کليه، دست کلاهبرداران و سودجويان را کوتاه کند.

بر اساس اين طرح هيچ بيمارستانی حق پيوند کليه ندارد مگر انجمن حمايت از بيماران کليوی مجوز آن را صادر کرده باشد. همچنين اطلاعات افرادی که قصد اهدای عضو دارند با افرادی که متقاضی دريافت هستند در سامانه ای ثبت شده و هيچ گاه فرد اهدا کننده با گيرنده مگر در زمان پيوند، ارتباط نخواهد داشت.
 
 با وجود تدابير و طرح های وزارت بهداشت اما بازار غيرقانونی فروش کليه همچنان پر رونق است و بسياری از بيماران با واسطه يا بی واسطه با پرداخت مبالغ هنگفت دست به پيوند کليه می‌رنند.

بر اساس گزارش‌های غير رسمی فقر و اعتياد دو عاملی هستند که بيشتر فروشندگان کليه را وادار به اين کار می‌کند. بر اساس همين گزارش‌ها فروشندگان کليه معمولا با حداقل ميانگين ۱۸سال و قيمت‌هايی با حداقل ۲۰ ميليون تومان کليه خود را به افراد نيازمند می فروشند؛ با اين همه خريد کليه به اين شکل هميشه موجب بازگشت بيمار نيازمند به زندگی عادی نمی‌شود.
 
به گزارش فراديد،"فرانچسکو آلسی" عکاس و مستند ساز ايتاليايی که چندی پيش به ايران سفر کرده است اين موضوع را دست مايه يک گزارش تصويری قرار داده است. گزارش تصويری تکاندهنده او با عنوان "کليه برای فروش" يک بيمار مبتلا به نارسايی کليوی و فرد اهداکننده کليه را تا پس از اتاق عمل دنبال می کند و در زيرنويس آخرين عکس از پايان غم انگيز اين پيوند کليه خبر می‌دهد.