طلاعیه کانون ره آورد در رابطه با دستگیری فعالين جنبش زنان

 

روز يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ مقارن ساعت ۸،۳۰ صبح اجتماعِ مسالمت آمیز زنان و مردانی که جهتِ همبستگی با پنج نفر از دستگیر شدگان ۲۲ خرداد همين سال (۱۳۸۵) مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گرد آمده بودند، با حمله پلیس امنيتِ ملی و تعدادی مأمور لباس شخصی سرکوب شد.
 

در آستانه روز جهانی زن فعالان جنبش زنانِ ايران، زندانی شده اند

روز يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ مقارن ساعت ۸،۳۰ صبح اجتماعِ مسالمت آمیز زنان و مردانی که جهتِ همبستگی با پنج نفر از دستگیر شدگان ۲۲ خرداد همين سال (۱۳۸۵) مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گرد آمده بودند، با حمله پلیس امنيتِ ملی و تعدادی مأمور لباس شخصی سرکوب شد.

خواست اجتماع ۱۳ اسفند عبارت بود از :
رفع تبعیض حقوقی و عملی و برقراریِ عدالت جنسیتی و رفع جداسازی جنسیتی و محو سنگسار، اعتراض به قوانينِ تبعیض آمیز، نگارشِ منشور زنانِ ايرانی، تلاش برای شکستن حضور در ورزشگاه ها، فعاليت در جهتِ صلح ... در قالب کمپین ها و کارهای گروهی مختلف و لغو محاکمهِ تعدادی از فعالانِ جنبش زنان

دستگير شدگان ۳۸ تن هستند که اکثریتشان را زنان تشکيل می دهند . بازداشت شدگان ابتدا به اداره مفاسد اجتماعی در خيابانِ وزراِ تهران و سپس به بندِ ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند علی رغم سپری شدن ۲۴ ساعت از بازداشت غير قانونیِ اين فعالانِ راه آزادی زنان، علی رغم اعتراضِ شديدِ خانواده های بازداشت شدگان و وکلای آنان، علی رغم اعتراضِ شديد اکثر تشکل های حقوق بشری در داخل و خارج کشور، اين آزاد اندیشان و فعالان راه برابری حقوق زنان با مردان همچنان در زندانند.

کانونِ ره آورد اعتراض شديدِ خود را نسبت به بازداشت اين فعالانِ جنبش زنان اعلام کرده و خواهان آزادی بدون قيد و شرط و فوری آنان در آستانه روز جهانی زن می باشد.

کانونِ راه آورد - آخن - آلمان
۱۴ اسفند ۱۳۸۵
برابر با ۵ مارس ۲۰۰۷