فراخوان برای تجمع حمایت از مادران زندانی درایران

سوء استفاده از مهر مادرى براى كنترل رفتار فعالان مدنى و سياسي ستمى است كه همواره بر اين مادران و خانواده هايشان روا شده است.

نامه نرگس محمدى فعال حقوق بشر و حقوق زنان از زندان اوین، که درروزهای اخیردر اکثر رسانه ها منتشر شد، فرياد اعتراض به ستمى است كه سالهاست بر مادران و زنان زندانى می رود.
 
ما، جمعى از کنشگران کمپین حمایت از مادران زندانی در حمایت از زنانی که در کنار تمام سختی های زندان رنج دوری از فرزند را نیز به جان خریده اند، مقابل کاخ صلح در شهرلاهه گرد هم جمع می شویم. 
باشد تا اعتراض مدنی ما در مقابل دادگاهی که نماد صلح و عدالت جهانی است ،پژواک صدای داد خواهی آنها اززندان های ایران شود.
 
ما ضمن حمایت از زنان و مادرانی که آرام و راحت زندگی خود وخانواده خویش را برای آزادی ، برابری و امنیت یکایک افراد جامعه ارزانی داشته اند،خواهان پایان دادن به ستمی هستیم که بر مادران زندانی و فرزندان آنها می رود ما خواهان آزادی این مادران هستیم .
 
محل برگزاری تجمع :
هلند : لاهه مقابل کاخ صلح
زمان برگزاری تجمع:
شنبه ۲۲ اگوست (۳۱ مرداد) از ساعت ۱۶ تا ١٧