لطفا کتاب عیدی بدهیم

شرق نیوز

لطفا بابت این تیتر پوزخند نزنید؛ اگر درددل‌های ظهر یکشنبه اهالی تئاتر و ترسشان از بیماری در نبود بیمه، اعتراض به حقشان در نبود بودجه کافی، اینکه کار ندارند، عیدی ندارند و... را خوانده باشید، محال است به این تیتر بخندید؛ اگر درمان دردهای امروز جامعه هنری درگیر بوروکراسی اداری و جیب خالی دولت است، برای تحول‌آفرینی در هنر فردای ایران باید نسل آینده را به همنشینی با فرهنگ و هنر انس داد تا سالن‌های هنری آنقدر لبریز از تماشاچی باشد که در این گردش مالی، بودجه‌های حمایتی گم شود؛ نخستین‌قدم برای دستیابی به این آرمانشهر، عادت‌دادن بچه‌ها به خواندن کتاب است؛ یک کتابخوان کوچولو در سایه استمرار عادات فرهنگی در بزرگسالی اهل تماشای تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی و... می‌شود و آگاهانه در سبد هزینه‌های خانواده‌اش، برای فرهنگ و هنر بودجه‌ای کنار می‌گذارد؛ حتما تعجب نمی‌کنید اگر ادعا کنم در صورت فراگیرشدن فرهنگ کتابخوانی، بسیاری از چالش‌هایی که ایرانی امروز به آن دچار است و از حل آن عاجز مانده، مثلا انحراف رسم دیرسال چهارشنبه‌سوری که دیگر شباهتی به سور و سورچرانی ندارد و انبوه نمونه‌های دیگر در گذر نسل‌ها بسامان خواهد شد؛ بنابراین عیدی‌دادن کتاب به کوچک‌ترها یک کار تشریفاتی و لوس نیست؛ یک‌جور پاشیدن بذر است، آبیاری‌کردن یک نهال که برای نوروز ایرانی، اصل جنس به‌شمار می‌آید. اگر چنین کارهایی کنیم، دعای زیبای تحویل سال را جدی گرفته‌ایم... . روز نو پیشاپیش مبارک؛ سپاس که سه‌شنبه‌های این سال کهنه‌شده، به پشت‌بومتان سر زدید!