مسئوليت مستقيم قتل سياسی اکبر محمدی بر عهده حکومت ايران است

مسئوليت مستقيم قتل سياسی اکبر محمدی بر عهده حکومت ايران است

اطلاعيه کانون ره آورد – آخن – آلمان در رابطه با درگذشت اکبر محمدی در زندان

* نگذاريم عاملين مستقيم اين جنايت از محاکمه و مجازات بگريزند

بار ديگر جنايت تازه ای در زندان های ايران به وقوع پيوست. اکبر محمدی از دانشجويانی که در جريان حوادث کوی دانشگاه تهران بازداشت و ابتدا به حکم اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس تعزيری محکوم شده بود، يکشنبه شب، هشتم مرداد ماه برابر با سی ام ژوئيه بر اثر اعتصاب غذا در زندان اوين درگذشت.

طبق اخبار رسيده گفته می شد که اکبر محمدی اعتصاب غذای نامحدود خود را از روز اول مرداد ماه در اعتراض به عدم اعطای مرخصی به وی، آغاز کرده بود. در روز سوم مرداد ماه برابر با بيست و پنجم ژوئيه طبق خبری که در خبرگزاری های رسمی ايران انتشار يافت موضوع اعتصاب غذای اکبر محمدی توسط خليل بهراميان، وکيل مدافع وی تائيد شد اما سهراب سليمانی، مدير کل زندان‌های استان تهران شديدا آن را تکذيب کرد و گفت: "اکبر محمدی در اعتصاب غذا به سر نمی برد."

در اين مدت مدافعين حقوق بشر با انتشار اطلاعيه هايی نگرانی خود را نسبت به وضعيت جسمانی اکبر محمدی در اعتصاب غذا، اعلام کردند اما مسئولين امر به اين نگرانی ها اهميتی ندادند. حتی گفته می شد مسئولين زندان اکبر محمدی را تهديد کرده بودند که در صورت ادامه اعتصاب غذا وی را به سلول انفرادی زندان رجايی شهر منتقل خواهند کرد. رئيس زندان اوين خواهان گفتگو با اکبر محمدی شده بود، اما محمدی با اعلام اينکه "برای آزادی او رئيس زندان دارای اختيار نمی باشد و دستور آزادی وی می بايست از سوی مقامات بالاتر صادر شود" از گفتگو با رئيس زندان اوين خودداری کرده و آن را بی حاصل دانسته بود. پس از شروع اعتصاب غذا کليه ملاقات های اکبر محمدی قطع شده بود و حتی به وکيل مدافع وی اجازه ديدار با او را نداده بودند.

اکبر محمدی که به دليل عوارض ناشی از شکنجه های دوران بازجويی و زندان، دچار بيماری های حاد شده بود، طبق تجويز پزشکی قانونی سال گذشته به مرخصی استعلاجی آمد و در حالی که پزشکی قانونی مدت اين مرخصی را نامحدود ذکر کرده بود، وی ماه گذشته توسط نيروهای وزارت اطلاعات در منزلش در آمل بازداشت و بار ديگر به زندان اوين بازگردانده شد. اکبر محمدی علت اين بازداشت را انتشار کتابی از او در خارج از کشور عنوان کرد که به خاطرات زندان وی اختصاص داشت.

بازگرداندن زندانيان سابق به زندان رويه تازه ای است که مقامات قضايی ايران در پيش گرفته اند چند روز پيش نيز احمد باطبی، ديگر زندانی دستگيری های وقايع ۱۸ تير که در مرخصی به سر می برد به مکان نامعلومی برده شد. وی يک سال پيش درپی گذراندن نيمی از دوران حبس پانزده ساله خود از زندان به مرخصی آمده بود و مقامات قضايی دستگيری دوباره وی را غيبت شش ماهه از زمان پايان مرخصی، اعلام کردند.

اين که در زندان ها با اين زندانيان سياسی چگونه رفتار می کنند همچنان از ديد همگان پنهان است. همين امروز اعلام شد به نمايندگان اقليت مجلس ايران که ديروز خواهان ديدار از زندان ها شده بودند؛ اجازه داده نشده که از بند ۲۰۹ زندان اوين، بند زندانيان سياسی، بازديد کنند.

***

کانون ره آورد – آخن ضمن تاثر شديد از درگذشت اکبر محمدی، دانشجوی آزادی خواه ايران، همدردی عميق خود را با خانواده ايشان اعلام می کند و همچنين تاکيد می کند که مسئوليت مستقيم قتل سياسی اکبر محمدی در زندان بر عهده مسئولين امر و حکومت ايران است. بازگردانيدن مجدد اکبر محمدی به زندان عليرغم وضعيت نامناسب جسمی، کتمان اعتصاب غذای وی توسط مسئولين، تهديدهای مکرر محمدی در اين امر، عدم پذيرش مسئوليت جان زندانی در زندان و ... همه و همه دلايل مبرهنی بر شريک بودن مستقيم مسئولين امر در اين واقعه جانگداز است.

با درگذشت اين دانشجوی مبارز، نگرانی ديگری ذهن مدافعين حقوق بشر را به خود مشغول داشته است. بيم آن که همچون نمونه های تجربه شده گذشته، اين قتل نيز در پس پرده پنهان کاری های حکومت ايران به دست فراموشی سپرده شود و عاملين اصلی آن به مجازات نرسند. از اين تجربه ها کم نديديم؛ قتل سعيدی سيرجانی در زندان، قتل های زنجيره ای روشنفکران و مبارزين ايران، واقعه کوی دانشگاه، قتل زهرا کاظمی و... تنها گوشه های آشکاری از جناياتی است که مسببين اصلی آن ها نه تنها مجازات نشدند بلکه به مدارج بالای حکومتی نيز ترفيع مقام پيدا کردند.

تنها پی گيری مدافعين حقوق بشر در ماجرای قتل سياسی اکبر محمدی می تواند مانع از تکرار چنين تجربه تلخی شود. نگذاريم عاملين مستقيم اين جنايت از محاکمه و مجازات بگريزند.

کانون ره آورد – آخن – آلمان
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵
برابر با ۲۰۰۶.۰۷.۳۱