نه به حجاب

کانون ره اورد امسال روز جهانی زن را به حمایت از دختران خیابان انقلاب اختصا ص داده است.

پنج شنبه هشتم مارس ساعت ١٧:٣٠ اليزنبرونن از دوستان عزيز خواهش ميكنيم كه روسري و يا شال سفيد با خود داشته باشند.