يکشنبه ۲۶ اکتبر؛ برگزاری روز اينتگراسيون در شهر آخن

امسال نيز همچون چند سال اخير، روز اينتگراسيون با شرکت کانون ها، انجمن ها و نهادهای مختلف مليت های گوناگون در سطح شهر آخن و حومه، در مدرسه Geschwister-Scholl-Gymnasium آخن برگزار می شود.

حدود صد نهاد و انجمن، روز يکشنبه ۲۶ اکتبر، از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۸:۳۰ با ارائه برنامه های گوناگون فرهنگی، غرفه های اطلاعاتی، غذاهای متنوع از کشورهای مختلف و با برگزاری جلسات سخنرانی و گفتگو، در اين روز گردهم خواهند آمد.

کانون ره آورد نيز در اين روز غرفه ای را برپا خواهد کرد. همچنين گروه رقصی از بانوان کُرد با همکاری با کانون ره آورد در سالن اصلی برنامه های هنری، رقص محلی کُردی را اجرا خواهد کرد.

«مدرسه ايران» نيز در اين مراسم شرکت دارد و گروه رقص ايرانی اين مدرسه برنامه هنری خواهد داشت.

برنامه گروه رقص کُردی که با نام کانون ره آورد به اجرا درخواهد آمد ساعت ۱۳:۴۰ و برنامه گروه رقص «مدرسه ايران»، ساعت ۱۳:۵۰ روز يکشنبه ۲۶ اکتبر خواهد بود.

همچنين در چهارچوب روز اينتگراسيون، برنامه های ديگری نيز در روز شنبه ۲۵ اکتبر برگزار خواهد شد.

در زير فهرست برنامه های روز شنبه و يکشنبه، به زبان آلمانی به همراه بروشور مراسم روز اينتگراسيون آمده است.

از عموم هموطنان دعوت می کنيم که در اين مراسم متنوع شرکت کنند.

نشانی محل برگزاری روز اينتگراسيون در روز يکشنبه ۲۶ اکتبر:
Geschwister-Scholl-Gymnasium
Stolberger Str. 200
Aachen 52068