پيام به مناسبت روز جهانی زن

 

پيام به مناسبت روز جهانی زن

 

۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد

با احترام به برابری انسان ها، در جهانی فارغ از تفاوت های جنسي، نژادی، مذهبی و... تلاش پيگير زنان جهان و بخصوص زنان ميهنمان را در راه تحقق حقوقشان ارج می نهيم.

پيکار زنان در ايران عليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی، دفاع از حيثيت انسانی است و تلاش همه انسان ها را اعم از زن و مرد طلب می کند.

ما همگام با اين مبارزه، عليه قوانين زن ستيز برمی خيزيم و به پاس همبستگی زنان جهان در اين روز به جشن و سرور می نشينيم.

کانون ره آورد – آخن
مارس ۲۰۰۶

پوستر مراسم روز زن در آخن