کانون ره آورد در مراسم زنان سوسيال دمکرات: از زنان ايران حمايت کنيد!

 

شامگاه پنجشنبه ۸ مارس، به مناسبت روز جهانی زن، به دعوت زنان سوسيال دمکرات آخن و حومه (AsF)، نزديک به ۴۵۰ نفر از زنان و مردان با شعار «زنان عليه راست افراطی» دست به تظاهرات زدند. اين راهپيمايی که در يکی از خيابان های مرکزی شهر آخن (Elisenbrunnen) آغاز شد در ميدان مارکت، ميدان مرکزی آخن با گردهمايی و سخنرانی خاتمه يافت.

اعضای کانون ره آورد – آخن و همچنين گروهی ديگر از زنان و مردان ايرانی، به منظور آگاهی افکار عمومی در اين شهر از وقايع اخير در کشورمان و بازداشت چهره های نامی جنبش زنان در ايران، حضور چشمگيری در اين تظاهرات داشتند.

حضور شخصيت های معروف سياسی و فرهنگی آلمان در اين مراسم

در اين گردهمايی مهم، شخصيت های سياسی – فرهنگی آلمان، از جمله «مارتين شولتز»، نماينده حزب سوسيال دمکرات آلمان در پارلمان اروپا، «پتر مافای»، خواننده معروف راک در آلمان، «يورگن ليندن»، شهردار آخن، «کريستيانه کارل» مسئول AsF و... شرکت داشته و به سخنرانی پرداختند. پيام خانم «اولا اشميت»، وزير بهداشت آلمان که خود متولد آخن است نيز در اين مراسم خوانده شد.

 

شرکت کنندگان در راهپيمايی با نواختن سازهای ضربی و شعارهايی در دست، عليه راست افراطی و نئوفاشيست ها، در صفوف منظم به طرف مرکز شهر حرکت کردند و در آن جا به سخنان شخصيت های سياسی و فرهنگی گوش فرادادند.

سخنرانان: در دمکراسی جايی برای راست افراطی نيست
نظام ديکتاتوری يعنی محدوديت زنان

 


«يورگن ليندن»، شهردار سوسيال دمکرات آخن

آقای «يورگن ليندن» در سخنان کوتاهی اعلام کرد که در نظام دمکراتيک جايی برای راست افراطی وجود ندارد و همه دمکرات ها بايد عليه راست افراطی مبارزه کنند حتی اگر عقايد متفاوتی داشته باشند.

 

 

«پتر مافای» که به عنوان مهمان از ابتدای راهپيمايی در صف اول قرار داشت در صحبت های خود به اهميت فراگيری از تاريخ گذشته به منظور جلوگيری از فجايعی همچون جنگ دوم جهانی پرداخت. او معتقد است که کودکان را بايد از اشتباهات گذشته مطلع کنيم تا چنين جناياتی تکرار نشوند. «مافای» يادآور شد که بايد انسان جهان کنونی را با فرهنگ ها، مذاهب، نژادها و ايدئولوژی های مختلف پذيرفت.

 

 


 

 

 

 

 

 

از راست به چپ: آقای «اسر»، روزنامه نگار و مجری برنامه، «مارتين شولتز»
«آنا ماريا يوريش» و «پتر مافای»

 

 

 

 

 

«کريستيانه کارل» در سخنان جالبی نقل قول مستقيمی از هيتلر در مورد نقش زنان در جامعه را خواند که در آن گفته بود زنان نبايد در سياست دخالت کنند؛ آن ها نقش تربيت کنندگان کودکان آلمان را به عهده دارند! وی در جای ديگری از صحبت های خود گفت: «پايمالی برابری حقوق ميان زنان و مردان، تهديدی عليه دمکراسی و تمام زندگی ماست.»

 

 

 

 

«آنا ماريا يوريش»، مسئول نهاد غير دولتی «Frauen verbinden Welten» نيز گفت نئونازی ها می خواهند زنان را مبدل به «مرد» کرده و آن ها را ميليتاريزه کنند. وی که خود زاده آرژانتين است و در زمان حضور رژيم ديکتاتوری در اين کشور به سر می برده است، نظام ديکتاتوری را نظامی خواند که دشمن حضور زنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی است.
«مارتين شولتز» از موقعيت راست های افراطی در پارلمان اروپا سخن گفت و اعلام کرد که اکثريت ۲۳ نماينده راست افراطی در اين پارلمان را نمايندگانی از کشورهای فرانسه و بلژيک تشکيل می دهند. وی در تشريح چگونگی مبارزات پارلمانی راست های افراطی، استفاده از خارجی ستيزی و فرافکنی مشکلات اجتماعی به حضور خارجيان در جامعه را دليل جذب افراد ناآگاه دانست.

 

حضور کانون ره آورد و ايرانيان در اين مراسم

مسئولين برگزاری اين گردهمايی چند روز پيش، به طور رسمی از کانون ره آورد برای شرکت در اين مراسم دعوت به عمل آوردند. دوستان کانون عليرغم زمان محدود، با در نظر گرفتن موقعيت کنونی فشار عليه زنان ايران و دستگيری فعالين اين عرصه؛ توانستند با تهيه شعارهايی در حمايت از جنبش زنان در ايران و پشتيبانی از «کمپين يک ميليون امضا عليه قوانين تبعيض آميز» و همچنين جمع آوری امضا برای آزادی بازداشت شدگانی که هنوز در زندان به سر می برند؛ نظر شهروندان آخن را به اين موضوعات جلب کنند.

 

 

کانون ره آورد از مسئولين برگزاری درخواست کرد تا دقايقی از وقت برنامه را در اختيار اين کانون قرار دهند تا بتواند وقايع اخير را بازتاب دهد. اين امکان فراهم شد و سخنگويی از کانون در سخنان خود گوشه هايی از تلاش ها و مبارزات زنان ايران از جمله کمپين يک ميليون امضا و چگونگی دستگيری های چند روز گذشته و همچنين سرکوب گردهمايی مسالمت آميز روز جهانی زن در تهران را که همان روز اتفاق افتاده بود؛ به سمع حاضرين رساند. آنگاه شرکت کنندگان در مراسم با استقبال خوب خود از برگه های جمع آوری امضا حمايتشان از آزادی فعالين زن زندانی و مبارزات زنان ايران را نشان دادند. نزديک به ۲۳۰ تن از شهروندان آخن برگه های اعتراضی را امضا کردند.

 

 

 

در حاشيه مراسم روز جهانی زن

در طول مراسم يک گروه کوچک چهار نفره از نئونازی های آخن به فيلمبرداری از تظاهرکنندگان پرداختند. اين گروه که به نام Anti-Antifa Aachen معروفند، با تهيه عکس های مخالفين خود به منظور ايجاد رعب و وحشت، آن ها را در سايت اينترنتی خود منتشر کرده و در زير آن ذکر می کنند: Anti-Antifa يعنی ترس!