گزارش برنامه کانون ره آورد درباره روانشناسی و روانپزشکی

عصر روز شنبه ۱۱ نوامبر برنامه کانون ره آورد درباره روانشناسی و روانپزشکی با حضور آقايان دکتر پرويز مامدی، روانپزشک و رضا کاظم زاده، روانشناس و روان درمانگر خانواده در سالن باروک فابريک، با شرکت علاقمندان به اين مباحث برگزار گرديد.

 

 

در ابتدای مراسم مجری برنامه به معرفی کوتاه کانون ره آورد و اهداف و برنامه های آن پرداخت و با اشارات کوتاهی ذکر کرد که کانون ره آورد دو محور را در برنامه های خود در نظر گرفته است: تلاش برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران و بازتاب موارد نقض آن در کشورمان و همچنين فعاليت های فرهنگی به منظور شناختن و شناساندن فرهنگ کشورمان. در اين معرفی با در نظر گرفتن اهداف کانون ذکر گرديد که درهای کانون بسته نيست و تمامی کسانی که با اين اهداف موافقند می توانند در اين تلاش مشترک همکاری کنند و کانون ره آورد نيز با آغوش باز از آنان استقبال می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از اين معرفی کوتاه دکتر پرويز مامدی ضمن معرفی خود درباره روانپزشکی و نمونه های بيماری های مخنلف، از جمله انواع افسردگی، شيزوفرنی و... سخنانی ايراد کرد. آقای مامدی در اين زمينه اطلاعات مفيدی درباره چگونگی مراجعه به کلينيک ها و مطب های خصوصی در شهر آخن و حومه، در اختيار حاضرين قرار داد.

 


دکتر پرويز مامدی، روانپزشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای رضا کاظم زاده در سخنان خود به تفاوت های روانشناسی و روانپزشکی پرداخت. وی در ادامه به تفاوت های آکادميک آموزش روانشناسی در کشورهای مختلف اروپايی و همچنين آمريکا اشاره کرد و در آن به گرايش های متفاوت دانشگاه های کشورها به گونه های مختلف روانشناسی پرداخت و سپس از عدم رواج علمی روانشناسی در کشورهای غيرپيشرفته، از جمله ايران سخن گفت.


رضا کاظم زاده، روانشناس و روان درمانگر خانواده

 

وی گفت که عطش افراد جامعه به اين موضوع در ايران، موجب شده است که گروهی سودجو از اين استقبال گسترش يافته در جامعه، سوء استفاده کنند و به رواج پديده هايی بپردازند که سنخيتی با روانشناسی علمی ندارند.
بعد از تنفس نيم ساعته، فيلم آموزشی ای درباره بيماری شيزوفرنی توسط دکتر مامدی به نمايش گذاشته شد و آنگاه خود به تشريح اين بيماری پرداخت.
گفتگو با سخنرانان در زمينه های روانشناسی و روانپزشکی بخش پايانی برنامه بود. در اين بخش حاضرين با طرح سئوالات مختلف نشان دادند که مسائل روحی و روانی در زندگی ما در خارج از کشور از چه اهميت ويژه ای برخوردار است.
اين برنامه در ساعت ۲۱:۳۰ به پايان رسيد. شرکت کنندگان پس از پايان برنامه و در خارج از سالن نيز به گفتگوی خود با سخنرانان ادامه دادند.