گزارش مراسم روز جهانی حقوق بشر در آخن با حضور دکتر لاهيجی

 

 

در تاريخ ۱۶ دسامبر در سالن کورهاوس شهر آخن مراسمی در بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر برگزار شد. در اين مراسم آقای دکتر لاهيجی نايب رييس فدراسيون بين المللی حقوق بشر، آقای کولهاور مسؤل بخش ايران سازمان عفو بين الملل آلمان و آقای اميل فرانک مسؤل خاورميانه عفو بين الملل بلژيک شرکت داشتند. اين برنامه با اجرای موسيقی از طرف هنرمندان شهر آخن همراه بود.

در ابتدای برنامه که به دو زبان فارسی و آلمانی برگزار می شد، پيام کانون ره آورد به مناسبت اين روز خوانده شد. متن کامل اطلاعيه کانون ره آورد به زبان های فارسی و آلمانی را با کليک اينجا بخوانيد.

 


ورنر کولهاور

در ادامه آقای کولهاور به سخنرانی پرداخت. وی به سه محور کار عفو بين الملل در سال گذشته اشاره کرد. محور اول اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال می باشد که در سالهای اخير افزايش يافته و سال پيش به ۸ مورد رسيده است. در همين رابطه وی به اختلافات درونی جمهوری اسلامی اشاره کرد واينکه لايحه منع اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال در مجلس به تصويب رسيده اما با مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته است..

محور دوم اين فعاليتها حمايت از مدافعين حقوق بشر از جمله وکلای دادگستری وروزنامه نگاران اعلام شد. در اين رابطه به ويژه به عبدالفتاح سلطانی، احمد باطبی، اکبر محمدی و منوچهر محمدی اشاره شد.

محور سوم وضعيت بهاييان ايران اعلام شد.

سخنران بعدی آقای اميل فرانک بود. او در سخنان خود به تشريح وضعيت اقليتهای قومی در ايران پرداخت. وی به ويژه از قومهای عرب، کرد، آذری و بلوچ نام برد و اينکه به پس از روی کار آمدن احمدی نژاد اين فشارها شدت بيشتری پيدا کرده است. او در ادامه سخنان خود از شيرکوه جهانی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که ازبيش از يک هفته پيش دستگير شده و خانواده او ز سرنوشتش اطلاعی ندارند، نام برد.


اميل فرانک

وی در بخش ديگری از سخنان خود به مشکلات اقليتهای مذهبی در ايران اشاره کرد. به گفته وی بيشترين فشار متوجه يهوديان مقيم ايران می باشد و پس از آن بايد از بهاييان و مسيحيان نام برد، بويژه کسانی که از اسلام به مسيحيت می گروند و مرتد محسوب می شوند.

درادامه اين مراسم تصنيفهای ايرانی از جمله مرغ سحر توسط يکی از گروههای هنری شهر آخن با همراهی سه تار و تنبک اجرا شد که مورد استقبال شديد تماشاگران قرار گرفت.

قسمت دوم برنامه با سخنان آقای دکتر لاهيجی که همزمان توسط آقای داود خدابخش به زبان آلمانی ترجمه می شد آغاز گرديد. موضوع سخنرانی ايشان سياست و حقوق بشر بود. وی در ابتدای سخنان خود با ابراز خشنودی از اينکه آلمانيها هم در مراسم شرکت کرده اند اظهار داشت حقوق بشر امری جهان شمول است و همانطور که در اطلاعيه کانون ره آورد گفته شد طی سالهای اخير گسترش بيشتری پيدا کرده است. وی در ادامه سخنان خود به تاريخچه اعلاميه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که پس از فجايعی که در نيمه اول قرن بيستم به وقوع پيوست، اين اعلاميه تنظيم می شود که هدف آن رسيدن به آينده ای بدون ترس و فقر و همراه با صلح می باشد.

آقای دکتر لاهيجی در ادامه سخنان خود اظهار داشت در سی ماده اين اعلاميه اشاره می شود که حکومتها بايد از طريق انتخابات ادواری انتخاب شوند و اين نمايندگی مادام العمر نيست. برای پرکردن فاصله بين دولت و مردم نهادهای مدنی مانند قوه قضاييه و مطبوعات وجود دارند که مانع از نقض حقوق بشر می باشند. در کنار اين نهادها مدافعان حقوق بشر قرار دارند که همانند گروههای سياسی عمل می کنند. اما تفاوت اين دو گروه در اين است که فعالين حقوق بشر خواهان بدست گرفتن قدرت نيستند و در اينجا راهشان از اپوزيسيون سياسی جدا می شود. وی در ادامه اظهار داشت به همين خاطر شيوه های اين دو گروه نيز از هم جدا می شود. فعاليت مدافعان حقوق بشر بر اصولی استوار است که مهمترين آنها استقلال (عدم وابستگی به حکومت) و غير جانبداربودن است.

ايشان با دادن آماری از سال ۲۰۰۵ به اينکه مدافعان حقوق بشر در سراسر دنيا با چه مشکلات و خطراتی مواجه هستند پرداختند.

در قسمت آخر برنامه ترانه هايی توسط سه تن از بانوان هنرمند شهر آخن با همراهی آکوردئون اجرا شد. اين بخش که شامل اجرای سرود «يار دبستانی» نيز می شد مورد استقبال فراوان حاضرين قرار گرفت.

***