گزارش مراسم روز جهانی زن در آخن

به رسم هر سال و در راه تداوم حمايت از جنبش مدنی زنان ايران، امسال نيز کانون ره‌آورد در شهر آخن آلمان مراسم آگاه‌گرانه و شورانگيزی را به‌مناسبت هشتم مارس، روزجهانی زن برگزار کرد.


مراسم روز جهانی زن ـ آخن ـ شنبه دوم مارس ۲۰۱۳ ـ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

سياست کانون در مراسم امسال بر اين امر استوار بود که علاوه بر بررسی وضعيت جنبش زنان ايران به جنبش زنان منطقه به‌ويژه درمصر و ترکيه نيز بپردازد. از اين رو مراسم امسال با همکاری انجمن اويرو تورک وکارگاه فرهنگ‌های شهر آخن به‌طور مشترک برگزار شد.

مراسم امسال شامل دو بخش عمده بود:
الف- سخنرانی‌ها
ب- بخش هنری

در بخش سخنرانی‌ها خانم آزاده کيان، پروفسور دانشگاه در پاريس، از ايران و خانم سويل بجان از ترکيه سخن گفتند و در بخش هنری از دو هنرمند ترک دعوت شده بود که به هنرنمايی بپردازند؛ خانم سوفيا درعرصه رقص و خانم جنای دوزجو هنرمند استندـآپ کمدی. متأسفانه خانم سوفيا به‌دليل بيماری نتوانست خود را به برنامه برساند.

_ABC4888.jpg
خانم کسلر ويتز
مجری برنامه امسال خانم کسلر ويتز از کارگاه فرهنگ‌های شهر آخن بود که پس از اعلام برنامه از شهردار شهر آخن خانم هيلده شايت تقاضا کرد تا مراسم را آغاز کند.

_ABC4889.jpg
خانم شايت

خانم شایت پس از سلام و تبريک به‌ مناسبت هشتم مارس از همکاری تشکل‌های نامبرده در برگزاری چشن امسال تشکر کرد و زنان را دعوت به تلاش به احقاق حقوق برابر با مردان، و مردان را به پشتيبانی فعال از حقوق زنان دعوت کرد. خانم شايت ضمن ابراز خوشحالی از افزايش نقش زنان در دنيا در عرصه‌های سياسی، اقتصادی، هنر و ورزش، به اعتماد به‌نفس زنان در ايران و ترکيه اشاره کرد و مبارزه آنان را ستود.

سپس خانم آزاده کيان پشت تريبون قرار گرفت. عنوان سخنرانی خانم کيان "تبارشناسی جنبش‌های زنان در ايران، ترکيه و مصر" بود.

azadeh-kian
خانم آزاده کیان

خانم کيان صحبت خود را با اين جمله آغاز کرد که شرکت وسيع زنان در جنبش سبز ايران و سپس در جنبش‌های خاورميانه به‌ويژه در تونس، مصر، يمن و سوريه ناگهان چهره اين زنان را در افکار عمومی و رسانه‌های گروهی غرب که تا آن زمان زنان کشورهای مسلمان را قربانيان خاموش و سرسپرده پدرسالاری حاکم بر کشورهايشان معرفی می‌کردند، تغيير داد.

او ادامه داد برخلاف تصور رايج، تاريخ معاصر خاورميانه نشان می‌دهد زنان اين منطقه بيش از يک قرن است که به‌طور جمعی برعليه ستم و نابرابری‌های جنسيتی به مبارزه برخاسته و بر روند تغييرات اجتماعی و سياسی کشورهای‌شان تأثيرگذار بوده‌اند.

خانم کيان سه ديدگاه را در جنبش زنان ايران و منطقه قابل تشخيص دانست. زنانی که تحت تأثير جنبش فمينيستی غرب قرار داشتند و برآن بودند تا تجربه کشورهای اروپايی را دنبال کنند، برخی ديگر که خود را مسلمان دانسته و خواهان پيشبرد حقوق زنان از طريق نقد ديدگاه مردسالارانه بودند و گروهی ديگر که به جهان‌بينی‌های چپ (سوسياليست يا کمونيست) تعلق داشتند.

او سپس به تغيير و تحولاتی که در سه کشور ايران، ترکيه و مصر در زمان رضاشاه، آتاتورک و ناصر رخ داد، اشاره کرد و به اين نتيجه رسيد که دولت‌های مدرن در اين کشورها فعاليت‌های خودجوش و مستقل زنان را برنتابيده و مطالبات آنان را به نفع اقتدار خود مصادره کردند. مصادره‌ای که فمينيسم دولتی نام دارد و نتيجه آن تداوم نابرابری‌های جنسيتی بود.

او ضمن برشمردن نکات مهم مبارزه تاريخی زنان در ايران، مصر و ترکيه و معرفی چهره‌های مهم جنبش زنان و نقش نشريات آنان در اين مبارزه، به اين نتيجه رسيد که "نابرابری جنسيتی پايه اصلی دولت‌های اسلام‌گرا است. از اين رو اين دولت‌ها پروژه خاصی برای آزادی زنان نمی‌توانند داشته باشند. به همين دليل است که مسئله زنان به مرکز درگيری‌های سياسی کشيده شده است."

او تأکيد کرد مرکز ثقل فعاليت زنان ايران در ميان اقشار متوسط و تحصيل‌کرده است و با زنان اقشار پايين تماس ندارد. جنبش زنان در ايران بيشتر در شهرهای بزرگ و در ميان فارسی‌زبان‌ها و شيعه‌ها جريان دارد تا در شهرهای کوچک و اقليت‌های ملی و مذهبی. خانم کيان تأمين آزادی و برابرحقوقی زنان و مردان را در گرو تأمين آزادی و برابری در تمام آحاد اجتماعی و سياسی دانست و گفت بدون توجه به حرکت‌های عام‌تر، تحرکات جنبش زنان برای تأمين برابرحقوقی نمی‌تواند به نتايج دلخواه برسد. اين امر از طريق تأمين اتحادهای وسيع‌تر امکان‌پذير است.

پس از پايان سخنرانی خانم آزاده کيان، پيام کانون ره‌آورد به زبان آلمانی توسط شيدا تجربه‌کار خوانده شد. در اين پيام از چمله آمده است: "زنان ايران که پيش از انقلاب به حقوق سياسی و اجتماعی نسبی دست يافته بودند، به اميد دستيابی به حقوق و آزادی‌های بيش‌تر در انقلاب سال ۵۷ ( ۱۹۷۹) شرکت کردند اما خيلی زود به تجربه دريافتند حاکمان جديد نه در جهت رفع تبعيض، از جمله رفع نابرابری بين زن و مرد، بلکه در راستای بازپس‌گيری بسياری از دست‌آوردهای موجود زنان گام برمی‌دارند."

_ABC4898.jpg
شیدا پیام کانون را میخواند

در پايان پيام کانون همچنين آمده است: " با وجود تمامی تفاوت‌های جوامع و حکومت‌های منطقه که ايران هم جزو آن است، مسائل و مشکلات زنان شباهت‌های بسياری با همديگر دارند و به همين خاطر مبارزه آنان نيز نبردی مشترک جهت رسيدن به اهدافی مشابه است. جنبش‌های زنان در کشورهايی چون ايران، ترکيه، تونس، مصر و سابر کشورهای منطقه از يکديگر می‌آموزند و بر يکديگر تأثير می‌گذارند."

متن کامل پیام کانون ره آورد (کلیک کنید)

در اين بخش از مراسم، هنرمند برنامه، خانم شانای دوزجو به‌صحنه آمد. او با عنوان "خوشبختانه خنديدن نياز به مترجم ندارد"، به هنرنمايی پرداخت.

_ABC4902.jpg
شانای دوزجو کابارتیست برنامه

شانای با تکيه بر ويژگی‌های فرهنگی و تاريخی مردم ترکيه، و مقايسه آن با فرهنگ و عادات و رسوم مردم آلمان، و اشاره به اين‌که در راه تأمين انتگراسيون چه مسايل و مشکلاتی پيش می‌آيد، چنان فضای شاد و پرنشاطی در سالن ايجاد کرد که برنامه‌ او با دست‌زدن‌های ممتد و مکرر بينندگان و خنده‌های بلندشان همراه بود.

_ABC4943.jpg
خنده های پر نشاط حضار

پس ازآن‌که فضا در سالن به دليل تنفس نيم‌ساعته و برنامه شاد جونای تلطيف شد، خانم سويل بجان، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق ترکيه و مدير يکی از شرکت‌های مشاوره تجاری در استانبول سخنرانی خود را به زبان آلمانی آغاز کرد.

سخنرانی خانم بجان با گذری تاريخی از دوران عثمانی به زمان آتاتورک آغاز شد و بر نقش آتاتورک در احقاق حقوق زنان ترکيه تأکيد کرد.

_ABC4918.jpg
خانم بجان

سويل بجان با اشاره به اين‌که در ترکيه سال‌ها پيش از بسياری از کشورهای اروپا حق رأی برای زنان به‌رسميت شناخته شد، آمارهايی از وضعيت آموزش زنان و خشونت عليه زنان در جامعه کنونی ترکيه ارائه کرد.

بر اساس اين آمارها ميزان تحصيلات عالی زنان از درصد بالايی برخوردار نبود و آمار خشونت‌ها عليه زنان در سال‌های اخير نسبت به دهه گذشته افزايش يافته بود.

_ABC4924.jpg

خانم بجان در سخنان خود به جنبش مستقل زنان در بطن جامعه ترکيه اشاره‌ای نکرد اما بر نقش آموزش و تعليم و تربيت در آگاهی زنان به حقوق خود تأکيد ويژه‌ای داشت.

پس از پايان سخنرانی خانم بجان، شانای دوزجو بار ديگر به صحنه فراخوانده شد. او باز هم تماشاگران را به شور و شعف واداشت به‌طوری که بارها بينندگان او را با کف زدن‌های‌شان تشويق کردند.

در پايان خانم کسلر ويتز، مجری برنامه با تشکر از کانون ره‌آورد و اويرو ترک هدايائی به سخنرانان و فعالان برگزارکننده مراسم اهدا کرد .

_ABC4966.jpg
سخنرانان و کابارتیست

در طول اين مراسم علاوه بر فروش کتاب، و همچنین گرفتن عکس با تصاوير زندانیان سیاسی زن، بوفه زنان از شرکت‌کنندگان در برنامه با شيرينی، غذای سرد و نوشيدنی پذيرايی کرد.

_ABC4872.jpg
خانم بجان با عکسهای زنان زندانی

_ABC4875.jpg
خانم کسلر ويتزبا عکس نسرین ستوده