در سوگ مادری که نماد آگاهی و مهر بود

خسرو تجربه‌کارِ گرامی، یار دیرین‌مان در کانون ره‌آورد، در سوگ مادر نشسته است. مادری که نمونه‌ی فضیلت، آگاهی و مهر بود و با جانِ دل هر یک از فرزندان خود را با عشق و دانایی بار آورد.

ما خود را در غم از دست دادن این مادر گرامی و بزرگوار شریک می‌دانیم و به خسرو عزیز و خانواده‌اش صمیمانه تسلیت می‌گوییم.

باشد تا خِرَد و عشق مادر را ره‌توشه‌ی زندگی خود سازیم.

از طرف اعضای کانون ره‌آورد