شاهرخ مشکین قلم به همراه دف وتنبک برادران سامانی

روز یکشنبه ششم سپتامبر  شاهرخ مشکین قلم به همراه دف و تنبک برادران سامانی در شهر هرلن هلند، در نزدیکی شهر آخن به هنرنمایی می پردازد. شاهرخ مشکین قلم در سال گذشته در مراسم روز زن به دعوت کانون ره اورد شرکت نمود که با استقبال بی نظیر ایرانیان و آلمانیهای شرکت کننده قرار گرفت.