نامه شیرین عبادی به احمد شهید در رابطه با اعتصاب غذای دراویش در زندان

 

 

در پی اعتصاب غذای تعدادی از دراویش زندانی در ايران، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی در مورد این افراد را به وی ارائه کرد.

رادیو زمانه / در پی اعتصاب غذای تعدادی از دراویش زندانی در ايران، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی در مورد این افراد را به وی ارائه کرد.

شيرين عبادی در نامه خود به احمد شهید با اشاره به سابقه برخورد با دراویش در جمهوری اسلامی ایران، گفته است دراویش تنها به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی "تحت انواع فشارهای غیرقانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون ناامید از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی یابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده‌اند."

هفت تن از وکلای دراويش در اعتراض به روند رسيدگی به پرونده دراويش و شکايت از تخلفات قاضی صلواتی از بيش از ۷۰ روز پيش به دستور اين قاضی به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

کسری نوری و صالح مرادی دو تن از دراويش زندانی در زندان عادل‌آباد شيراز هستند که ۷۰ روز است  در اعتراض به انتقال وکلای دراويش به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

صالح مرادی و کسری نوری از پنج روز پيش اعتصاب غذای خود را از اعتصاب غذای تر به خشک تغيير داده‌اند.

علی‌رضا روشن و مصطفی عبدی نيز که از روز يکم فروردين سال جاری خورشيدی دست به اعتصاب غذا زده بودند، روز دوشنبه پنجم فروردين به اين اعتصاب غذا پايان دادند.

رونوشت نامه شيرين عبادی برای دفتر بان کی‌ مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، دفتر ناوی پیلای، کمیساریای عالی‌ حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده و اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری نیز ارسال شده است.