یلدا بر هموطنانمان مبارک باد

یلدا بر هموطنانمان مبارک باد

دی‌ماه، در ايران كهن، چهار جشن را در بر داشت: نخستين روز ماه دى و روزهاى هشتم، پانزدهم و بيست وسوم، سه روزى كه نام ماه و نام روز يكى بود.

امروز، از اين چهار جشن تنها شب نخستين روز دی‌ماه، يا شب يلدا، را جشن می‌گيرند. يعنى آخرين شب پائيز، نخستين شب زمستان، پايان قوس، آغاز جدى و درازترين شب سال.

واژه يلدا سريانى و به معنى ولادت است. ولادت خورشيد (مهر، ميترا) و روميان آن را ناتاليس انويكتوس يعنى روز تولد (مهر) شكست‌ناپذير نامند.

بنابر باور پيشينيان، در پايان اين شب دراز، كه اهريمنى و نامبارک‌اش می‌دانستند (و می‌دانند)، تاريكى شكست می‌خورد، روشنايى پيروز و خورشيد زاده می‌شود و روزها رو به بلندى می‌نهد...

یلدایتان مبارک